در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار
زودپز تفال
مرکز فروش توتون
خرید پیپ
تشك طبى
اجاره خودرو
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۲:۴۷:۱۲

دلايل لاستيك سابي در خودرو

 

 

در جستار خودرو ، قطعات يدكي هيونداي جنسيس  بحثي است بنام هندلينگ
( كه به معني همان خوش دستي ماشين است
) كه البته بخش عمده اي متعلق به مربوط به
مسائل فني و طراحي اتومبيل مي شود و
بخشي از آن هم ناشي از ميزان بودن تنظيم
هاي اتومبيل است. خودرويي كه بخوبي تنظيم
باشد، رانندگي به مراتب لذت تقسيم تر و راحت تري را دارد.

فرمان ماشين در حين جنبش نبايد به
چپ يا راست منحرف شود ، حتي اگر
آن را خلاص هم كنيد ، نبايد چنين وضعي
قبل بيايد . برخي مواقع هم دستور لرزش
دارد ، برخي از وقت ها تنظيم پروانه آنقدر
به هم خورده است كه اصطلاحا مي گويند
اجازه مبهوت است چون قطعات يدكي هيونداي سانتافه  بدرستي عمل
نمي كند. كل اين موارد به اضافه موارد
متعد ديگر مي تواند علل گوناگوني داشته
باشد از خرابي و سائيدگي پلوس ها گرفته
الي ايراد در بالانس چرخها و يا حتي تنظيم
نبودن باد لاستيك ها. كه قضاوت در باره اين
موارد متعدد شغل تعميركار است الي بتواند
عيب اصلي را تشخصي دهد و اين مهم ترين
دسته يك پيشه تعميراتي است . در اينجا
بدون اينكه وارد مباحث پيچيده تنطيم هاي
متنوع ماشين شويم به اشاره اي موقت به
اين موضوعات اكتفا مي نماييم تا لااقل ديدن
پسين تري نسبت به موضوعي كه بظاهر
ناچيز اهميت مي نمابد، پيدا كنيد.

سائيدگي غير عادي لاستيك ها نشانه
احسان است براي اينكه متوجه شويم
كه سررسيد تعويض آنها فرا واصله است
ولي آيا اين مي تواند هشداري باشد براي
اينكه شما متوجه شويد كه بخش هايي
ديگر اتومبيل از جمله: قطعات يدكي هيونداي i20 فرمان، جلوبندي و
فنر بندي آن نيز مبتلا دشوار شده اند؟ اگر
با اين هشدارهاي اوليه آشنايي داشته
باشيد مي توانيد با كارهايي كه جزء
تعميرات پيشگيرانه است مايه شويد
كه از خرابي خودرو در جاده ها ممانعت بعمل آيد.

فرمان خودروها

 

اگر خودرو شما به اثناء رانندگي به يك سمت كشيده مي شود ( بخصوص زماني كه پروانه را رها مي كيند ) اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه ميزان بودن باد لاستيك ها را چك كنيد. اما اگر باد لاستيك ها را چك كرديد و تنظيم بودند آنوقت شدني است اشكال در جاي ديگري باشد، شدني است ،ميل پروانه ناميزان باشد قطعات يدكي هيونداي  يا گوشه كمبر و كستر صحيح نباشند يا دستور صحيح در مركز تنظيم نشده باشد. اگر اجازه ماشين شما بيش از اندازه بازي دارد يا شديدا مي پيچيد، بايد مارپيچ اجازه و قطعات داخلي جعبه پروانه را چك كنيد.

 

فنربندي

 

فنر بندي ماشين از اجزاي متعددي برپايي شده است در اين حالت لازم است كه همراستايي چرخها و ياتاقانهاي آنها و بوش و ميله تعادل و بازوهاي كنترل فنر و خود فنرها را بررسي كنيد. اگر بخش هايي از فنر ها مبتلا سائيدگي شده يا آسيب ديده اند بايد تعويض شوند. چون اگر اين شغل چهره نگيرد باعث فرسودگي و آسيب ديدن پيش از زمان ديگر دسته هاي سيستم فنر بندي و اتومبيل مي شود.

همراستايي

 

براي هدايت كردن مناسب و صحيح خودرو و جلوگيري از سائيدگي لاستيكها؛ لازم است كه چرخها هم امتداد باشند. اين شغل باعث مي شود كه از سائيدگي و سايش و سر خوردن چرخها بازدارندگي شود. ضمن اينكه ميزان مصرف سوخت هم كاهش مي يابد و از وارد آمدن اختناق بر روي دستور و سيستم فنر بندي كاسته مي شود و هدايت اتومبيل بهتر صورت مي گيرد. براي همراستايي و تنظيم چرخهاي خودرو سه نوع تنظيم هستي دارد:
زواياي كبر، كستر و تفارب و تنافر زاويه چرخها (toe out و toe in)
كمبر و كستر به معني مقدار خارج بودن و داخل بودن تقدير جلوي چرخهاست . هدف از اين تنظيم پخش بار خودرو بطور متوازن بر روي سطح جاده است. اين كار مايه مي شود كه اجازه دهي خودور بسهولت چهره گيرد و از سائيش لاستيك ها جلوگير بعمل آيد.

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۲:۴۷:۱۲

دلايل لاستيك سابي در خودرو

 

 

در جستار خودرو ، قطعات يدكي هيونداي جنسيس  بحثي است بنام هندلينگ
( كه به معني همان خوش دستي ماشين است
) كه البته بخش عمده اي متعلق به مربوط به
مسائل فني و طراحي اتومبيل مي شود و
بخشي از آن هم ناشي از ميزان بودن تنظيم
هاي اتومبيل است. خودرويي كه بخوبي تنظيم
باشد، رانندگي به مراتب لذت تقسيم تر و راحت تري را دارد.

فرمان ماشين در حين جنبش نبايد به
چپ يا راست منحرف شود ، حتي اگر
آن را خلاص هم كنيد ، نبايد چنين وضعي
قبل بيايد . برخي مواقع هم دستور لرزش
دارد ، برخي از وقت ها تنظيم پروانه آنقدر
به هم خورده است كه اصطلاحا مي گويند
اجازه مبهوت است چون قطعات يدكي هيونداي سانتافه  بدرستي عمل
نمي كند. كل اين موارد به اضافه موارد
متعد ديگر مي تواند علل گوناگوني داشته
باشد از خرابي و سائيدگي پلوس ها گرفته
الي ايراد در بالانس چرخها و يا حتي تنظيم
نبودن باد لاستيك ها. كه قضاوت در باره اين
موارد متعدد شغل تعميركار است الي بتواند
عيب اصلي را تشخصي دهد و اين مهم ترين
دسته يك پيشه تعميراتي است . در اينجا
بدون اينكه وارد مباحث پيچيده تنطيم هاي
متنوع ماشين شويم به اشاره اي موقت به
اين موضوعات اكتفا مي نماييم تا لااقل ديدن
پسين تري نسبت به موضوعي كه بظاهر
ناچيز اهميت مي نمابد، پيدا كنيد.

سائيدگي غير عادي لاستيك ها نشانه
احسان است براي اينكه متوجه شويم
كه سررسيد تعويض آنها فرا واصله است
ولي آيا اين مي تواند هشداري باشد براي
اينكه شما متوجه شويد كه بخش هايي
ديگر اتومبيل از جمله: قطعات يدكي هيونداي i20 فرمان، جلوبندي و
فنر بندي آن نيز مبتلا دشوار شده اند؟ اگر
با اين هشدارهاي اوليه آشنايي داشته
باشيد مي توانيد با كارهايي كه جزء
تعميرات پيشگيرانه است مايه شويد
كه از خرابي خودرو در جاده ها ممانعت بعمل آيد.

فرمان خودروها

 

اگر خودرو شما به اثناء رانندگي به يك سمت كشيده مي شود ( بخصوص زماني كه پروانه را رها مي كيند ) اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه ميزان بودن باد لاستيك ها را چك كنيد. اما اگر باد لاستيك ها را چك كرديد و تنظيم بودند آنوقت شدني است اشكال در جاي ديگري باشد، شدني است ،ميل پروانه ناميزان باشد قطعات يدكي هيونداي  يا گوشه كمبر و كستر صحيح نباشند يا دستور صحيح در مركز تنظيم نشده باشد. اگر اجازه ماشين شما بيش از اندازه بازي دارد يا شديدا مي پيچيد، بايد مارپيچ اجازه و قطعات داخلي جعبه پروانه را چك كنيد.

 

فنربندي

 

فنر بندي ماشين از اجزاي متعددي برپايي شده است در اين حالت لازم است كه همراستايي چرخها و ياتاقانهاي آنها و بوش و ميله تعادل و بازوهاي كنترل فنر و خود فنرها را بررسي كنيد. اگر بخش هايي از فنر ها مبتلا سائيدگي شده يا آسيب ديده اند بايد تعويض شوند. چون اگر اين شغل چهره نگيرد باعث فرسودگي و آسيب ديدن پيش از زمان ديگر دسته هاي سيستم فنر بندي و اتومبيل مي شود.

همراستايي

 

براي هدايت كردن مناسب و صحيح خودرو و جلوگيري از سائيدگي لاستيكها؛ لازم است كه چرخها هم امتداد باشند. اين شغل باعث مي شود كه از سائيدگي و سايش و سر خوردن چرخها بازدارندگي شود. ضمن اينكه ميزان مصرف سوخت هم كاهش مي يابد و از وارد آمدن اختناق بر روي دستور و سيستم فنر بندي كاسته مي شود و هدايت اتومبيل بهتر صورت مي گيرد. براي همراستايي و تنظيم چرخهاي خودرو سه نوع تنظيم هستي دارد:
زواياي كبر، كستر و تفارب و تنافر زاويه چرخها (toe out و toe in)
كمبر و كستر به معني مقدار خارج بودن و داخل بودن تقدير جلوي چرخهاست . هدف از اين تنظيم پخش بار خودرو بطور متوازن بر روي سطح جاده است. اين كار مايه مي شود كه اجازه دهي خودور بسهولت چهره گيرد و از سائيش لاستيك ها جلوگير بعمل آيد.

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۲:۴۵:۵۵

تيك آف

 

تيك آف چيست؟

تيك آف گرد از واژگان رايج براي پارسي
زبانان عاشق سرعت است. اين عبارت
(Take Off)  قطعات يدكي هيونداي در زبان انگليسي براي لحظه
ي پيش درآمد پرواز هواپيما به كار اسير
مي شود. تيك آف در اتومبيل ها براي جلب
توجه ، برپايي هيجان ، فرآوري دود ، فرآوري
صدا و در مجموع براي نمايش اتومبيل سپريدن
مي شود. يك تيك آف طولاني اثر دهنده ي
مهارت راننده و توان بالاي خودرو است.

تيك آف چرا اتفاق مي افتد؟

با توجه به عرض قطعات هيونداي  لاستيك ، وزن روي چرخ ،
جنس آسفالت و … هر اتومبيلي مي تواند
مقدار خاصي قدرت را در لحظه نخست به
حركت تحمل كند. چنانچه نيرو موتور به چهره
آني به چرخ منتقل شود براي چند لحظه گواه
تيك آف خواهيم بود كه دليل آن اغلب بودن
گشتاور چرخ از مقدار نيروي قابل انتقال به
سطح است. با  نزديك  شدن سرعت حركت
به سرعت چرخ ، چسبندگي افزايش مكشوف
و تيك آف تبديل به حركت مي شود.

با چه ماشيني مي تاب تيك آف كرد؟

تقريبأ با همه خودرو ها مي نا  لوازم يدكي هيونداي تيك آف كرد ولي هركدام روش ويژه خويش را دارند. گونه گيربكس ، محور انتقال توان ، و سيستم هاي مهار استقامت ، و هرزگردي عواملي هستند كه بايد براي تشخيص شيوه تيك آف رسيدگي شوند. بهترين خودرو ها براي تيك آف ، خودرو اسپرت و نيرومند با موتور جلو و ديفرانسيل عقب هستند. خودرو هاي اسپرت ديفرانسيل جلو با ترمز دستي روي چرخ هاي عقب نيز مناسب هستند.

تاريخچه تيك آف به كجا بر مي گردد؟

شايد بتوان گفت كه اولين تيك آف هاي طولاني و قوي لوازم هيونداي  توسط خودرو هاي مسابقات درگ سپريدن مي شد زيرا خودرو هاي عادي قديمي توان لازم براي اين شغل را نداشتند. اتومبيل هاي درگ با استفاده از ترمز جلو خودرو را نگه داشته و لاستيك هاي عقب را براي چند لحظه كوتاه به حالت تيك آف مي بردند تا لاستيك ها گرم شده و آغاز جنبش سريع تر باشد. با قوي شدن اتومبيل ها از حدود ۶۰ سال قبل تيك آف با خودرو هاي عادي نيز براي نمايش اتمام مي شد.

    

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۲:۴۴:۱۰

رونمايي فيس ليفت دوج چارجر

 

تيزري از فيس ليفت دوج چارجر SRT هلكت
پيش از رونمايي آن در ماه هاي آينده،
منتشر شده است.

در حال حاضر اطلاعات زيادي از اين
مدل به روز شده در دست نيست.
فيات كرايسلر اجاره خودرو در تهران  صرفا اعلام كرده كه
به روز رساني هايي در بدنه و كابين
اين خودرو اعمال مي كند.

به گفته اين خودروساز، مدل هاي
عملكرد بالاي چارجر به طراحي
جلوپنجره كاملا جديد مجهز مي
شوند كه پهنا بيش تري اجاره ماشين  به خودر
و داده و بازتابي از ميل مشتريان
چارجر به طراحي بدنه برجسته تر است.

با توجه به چيزي كه در تيزر ديده مي شود، اجاره ماشين در تهران هلكت داري طراحي سپر به روز شده، طرح اصلاح شده جلوپنجره، ورودي هواي ارتقا يافته Ram، تزئنيات خاكستري تيره، طرح نوين چراغ هاي جلو و لوگوي SRT روي مظهر هلكت خواهد بود.

هيچ خبري مبني بر به روز رساني موتور مدل هاي هلكت، SRT يا حتي V6 اين اتومبيل منتشر نشده است. براي كسب اطلاعات در مورد اين خودرو بايد چشم براه رونمايي آن به عنوان مدل 2019 بود.

اگرچه طي سال هاي اخير گرايش آمريكايي ها  اجاره ماشين به سدان هاي بزرگ رو به كاهش بوده ولي چارجر در مقايسه با رقباي خويش فروش بهتري داشته است.

سال گذشته اين خودرو با فروش 88351 دستگاه در صدر كلاس خود قرار گرفت و از مدل هايي همچون شورلت ايمپالا، كرايسلر 300، فورد Taurus، تويوتا Avalon، بيوك لاكراسه، كيا كادنزا و هيونداي آزرا پيشي گرفت.

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۳۷:۱۶

تاريخچه اسپورتيج نسل سوم

 

اين خودرو در آخر سال ۲۰۱۰ با پيشرانه‌هاي بنزيني ۱٫۶ يا ۲ ليتري بنزيني
و نمونه‌هاي ۱٫۷ يا ۲ ليتري ديزلي وارد نمايندگي‌هاي فروش شد.
مدل‌هاي مجهز به پيشرانه‌هاي كم‌حجم‌تر طراحي ديفرانسيل جلو داشتند
درحالي‌كه نمونه‌هاي ۲ ليتري به‌صورت استاندارد داراي
سيستم چهار چرخ محرك و گيربكس خودكار سفارشي هستند.

اسپورتيج نسل سوم در نخست به سه سطح تريم عرضه مي‌شدند
اما الي جولاي سال ۲۰۱۲ نسخه لوكس‌تر KX-4 نيز در دسترس خريداران بود.
مدل فيس ليفت شده اسپورتيج در فوريه سال ۲۰۱۴ شناسايي قطعات يدكي كيا  شد
و از ساز و برگ و آپشن هاي بيشتر به همراه بعضي دگرگوني ها
در طراحي ظاهري سهم مي‌برد. مدل سفارشي Axis كه تنها به
شمار ۱۲۰۰ دستگاه فرآوري شده در جولاي ۲۰۱۵ شناسايي شد
و با پيشرانه‌هاي ۱٫۶ ليتري GDi يا ۱٫۷ ليتري CRDi در دسترس بود.
اين اتومبيل در جايگاهي بين تريم هاي دو و سه پيمان گرفت. شايان
ذكر است دودمان جديد (چهارمين نسل) اسپورتيج در سال ۲۰۱۶ معرفي شده است.

در بازار نمونه‌هاي مستعمل زياد و متنوعي براي خريداري هستي دارند.
نسخه‌هاي چهار چرخ محرك اسپورتيج كمي پرمصرف هستند اما از عقيده
گنجايش يدك كشي خوب بوده و مدل‌هاي مجهز به پيشرانه ۱٫۶ ليتري GDi
براي سفرهاي شهري و بين‌شهري پسنديده بوده ولي نسخه‌هاي ۱٫۷ ليتري
CRDi بهترين تركيب از مصرف سوخت و پرفورمنس براي رانندگي روزمره را فراهم مي‌كنند.

تمامي مدل‌هاي اين اتومبيل حائز طراحي ۵ نفره بوده و از آنگونه تجهيزات استاندارد
آن‌ها مي‌توان به رينگ‌هاي آلياژي، كروز كنترل، سيستم تهويه مطبوع، شيشه‌هاي
برقي، بلوتوث و فرمان چندكاره اشاره كرد. لوازم يدكي كيا 

تريم دوم اين خودرو علاوه بر موارد ياد شده از حسگرهاي پارك عقب، سقف شيشه‌اي
و تريم چرمي هوده دستگير درحالي‌كه در تريم فول سوم شاهد پوشش چرمي كامل،
صندلي‌هاي گرم شونده جلو و عقب، چراغ‌هاي جلوي زنون و سيستم تهويه مطبوع دو
ناحيه‌اي و رينگ‌هاي ۱۸ اينچي هستيم. مدل KX-4 ياد شده از سيستم پارك اتوماتيك
سود اسير و بجاي پيشرانه ۱۳۴ اسبي استاندارد حائز قلب تپنده ۲ ليتري ۱۸۱ اسب بخاري است.

 

بازار شاسي بلندهاي كامپكت (جمع‌وجور) پر از گزينه‌هاي گوناگون است.
اگر اصلي‌ترين فاكتور شما براي خريد اتومبيل بها و ارزش است بهتر است
به سمت فورد كوگا و هيونداي توسان حركت كنيد ولي تويوتا راو ۴، هوندا
CR-V و نيسان قشقايي نيز جزو لوازم كيا  بهترين‌هاي كلاس مي‌باشند.
اگر بودجه فرمان مي‌دهد بهتر است نگاهي به آئودي Q3 و Q5، ب ام و
X3 و لندروور فري لندر بيندازيد كه لوكس‌تر از كيا هستند اما فاكتور ارزش
به دست آمده در مساوي مبلغ پرداختي اسپورتيج وضعيت بهتري دارد.
اين ليست وانگهي مي‌تواند شامل مزدا CX-5، اشكودا يتي و فولكس‌واگن
تيگوان هم باشد كه تمامي پيشرانه‌هاي كم‌مصرف و ديناميك رانندگي
برجسته به همراه تجهيزات كثرت را ارائه مي‌كنند.

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۳۴:۳۵

حفظ خونسردي هنگام رانندگي

قطعات ماشين

 

وقتي كه پشت دستور اتومبيل ننشسته باشيد
شايد چيز زيادي درباره خشونت جاده‌اي ندانيد.
به‌صورت رسمي، خشونت پشت دستور و جاده‌اي
به عنوان عصبانيت قطعات يدكي اصل هيونداي  غيرقابل‌كنترل رانندگاني توصيف
مي‌شود كه بدست اعمال ساير رانندگان ايجاد شده
و باعث بروز رفتاري خشونت‌آميز و پرخاشگرانه مي‌شود.
نشانه‌هاي اين خشونت غيرقابل‌كنترل مي‌تواند
به صورت حركات بي‌ادبانه، توهين‌هاي كلامي، خطرات
فيزيكي و يا رانندگي خطرناك بروز يابد.

قطعات يدكي

 

بنا به گفته ريچارد گلدمن كه مدير تقسيم استانداردهاي
رانندگي در شركت رود اسمارت IAM است، به قصد
پيشگيري از خشونت قطعات يدكي هيونداي  جاده‌اي روش‌هاي زيادي وجود دارد.
شما به سادگي مي‌توانيد با به كارگيري برخي
روش‌ها از بروز چنين رفتارهايي دوري كنيد.
اگر بين دو نفر يك منازعه به هستي آيد شكيبيدن دخيل
شدن شما در آن هستي دارد. اين به معني لزوم پيامد
شما نيست. سعي كنيد به سخت كم و بيش نشويد
و فرمان دهيد راننده ساير قبل برود. حتي اگر پرماسيدن
بدي به شما دست داده دستور دهيد راننده ساير مسير
خود را متمايز كرده و برود و روز شما خراب نشود.

لوازم ماشين

آيا فردي مخالف شما بوده و خشن است؟ اگر اين‌گونه
است با او تماس چشمي پايدار نكرده و بازتاب مشهودي
پرتو ندهيد. سعي كنيد به او انديشه نكرده و به اين ترتيب
از رفتارهاي راننده ديگر تأثير نگيريد.
اگر راننده ديگر هنوز هم خشونت‌آميز لوازم يدكي هيونداي رفتار كرده
و شما دريافتن خطر مي‌كنيد با شهرباني تماس بگيريد.
اگر راننده درگير با شما اقدام به حمله‌ور شدن
با خودرو و تصادف با شما كرد كوشش كنيد
به‌صورت امن به سمت ساير رانده و از تصادف
با او پيشگيري كنيد؛ اما رانندگي شما نبايد همانند فيلم‌ها باشد.
آيا در اتومبيل كسان ديگري هم حضور دارند؟
اگر اين‌گونه باشد از آن‌ها بخواهيد تا از راننده
درگير فيلم‌برداري كنند و به اين ترتيب مدركي
در دستتان خواهد بود. يادتان باشد كه از عدد
پلاك خودروي درگير با شما نيز تصوير تهيه كنيد.

 

درب خودرو و همچنين شيشه‌ها را به‌صورت
كامل مفتوح نكنيد و هرگز درگير جروبحث بي‌پايان و پرخاشگرانه نشويد.
اگر خطايي از شما راز زد به آن باورپذيري كرده
و عذرخواهي كنيد. چه بسا اين فرمايش مايه
حل شدن سريع موضوع شود؛ و در ضمن هيچ
كاري كه مايه عكس‌العمل طرف لوازم هيونداي  روبرو شود را
اتمام ندهيد. حتي اگر مقصر هم نيستيد بهتر
از بدون پروا به آن عبور كرده و به راه خود پيوستگي دهيد.
گلدمن رهنمود مي‌كند زماني كه اتفاق رخ داده
به سرانجام قبض بهتر است خودرو را متوقف كرده
و كمي هواي تازه استنشاق كنيد. وانگهي گوش
دادن به موزيك يا راديو كه حواس شما
را پرت مي‌كند نيز مفيد خواهد بود.

 

 

خب وقتي در شدامد سنگيني كه باعث
كم‌حوصلگي افراد و عصباني شدن آن‌ها
مي‌شود پيمان داريد بايد چگونه رفتار كنيد؟
گلدمن دراين‌باره مي‌گويد:
برخلاف عابران پياده كه به هر طرفي مي‌روند
و دانستن آزادانه‌اي دارند، شما چنين فرصتي
را در داخل خودرو نداشته و بهتر است خونسردي خويش را حفظ كنيد.
روانشناسي اين سوژه بسيار جالب است.
اگرچه دو رهگذر پياده مي‌توانند در چهره برخورد
با يكديگر تبسم زده و عذرخواهي كنند اما همين
دو فرد اگر پشت پروانه باشند رفتار كاملاً متفاوت و متضادي خواهند داشت!

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۲۹:۲۵

آسيب پذيري خودروهاي كوچك

اجاره اتومبيل

مطالعه اى كه در سال 2004 در ارتباط با اطلاعات برخورد انجام شده
نشانه مى دهد، بيشترين احصاء برخورد اجل در خصوص اجاره خودروهاى
بسيار كوچك است كه به پيگيري آن وانت هاى كوچك و سپس
خودروهاى بيابانى سايز متوسط قرار مى گيرند زيرا بسيارى متعلق
به ها فاقد شناسه هاى ايمنى هستند كه در خودروهاى بزرگوار تر
و گران تر به حالت استاندارد هستي دارد. در مورد خودروهاى بيابانى
اين موضوع به چهره ديگرى است. بايد در عقيده داشته باشيم كه
سرنشينان عقب لزوما به خاطر اين كه در خودروهاى بزرگ تر و
سنگين ترى پيمان گرفته اند، از ايمنى كافى برخوردار نيستند.

 

اجاره ماشين

 

مطالعه اى كه اخيرا در ارتباط با ايمنى كودك در ژورنال پزشكى تخصصى
اطفال به چاپ دريافتي است پرتو مى دهد كه كودكان لغايت سن 15 سال
در خودروهاى بيابانى نسبت به اجاره خودرو در تهران  زمانى كه در خودروهاى سوارى هستند،
اصلا ايمن نيستند و سوژه ساير اين كه خطر واژگونى خودروهاى
بيابانى افزايش پيدا كرده است.به علاوه بچه اى كه در رديف سوم
نشسته لزوما در تصادف از جلو نسبت به بچه اى كه در رديف
دوم نشسته ايمن تر نيست. مطالعه اى كه در سنه
2005 بدست ترابري ترابرى كانادا چهره گرفته پرتو مى دهد كه پسر بچه ها
احتمالا با همان نيروها در برخورد از جلو رو به رو مى شوند. در اين آزمايش
كه از يك مدل بچه كاربرد شده پرتو مى دهد كه بچه شش ساله در صندلى
كه قابليت بالا رفتن صندلى خودرو دارد با همان نيروها در رده هاى دوم و سوم مواجه مى شود.

 

رنت ماشين

 

سرنشينانى كه در رديف  اجاره ماشين سوم قرار گرفته اند در برخورد هاى جلو
و از پهلو در خطر بيشترى قرار دارند لغايت افرادى كه در رديف دوم
پيمان گرفته اند زيرا آن ها در تصادف از عقب به عقب خودرو نزديك تر
هستند و حتى گمان كردن كمترى هستي دارد تا كيسه هاى هوايى
جانبى داشته باشند لغايت متعلق به ها محافظت شود.
در طراحى هايى كه براى صندلى عقب انجام شده، سرنشينان
آن در برخورد از عقب دچار آفت مى شوند. بسيارى از صندلى هاى
عقب خيلى خشك و انعطاف ناپذير هستند كه مى توانند باعث
جابه جا شدن مهره هاى گردن شوند يا اين كه خيلى نرم هستند
كه مى تواند مايه سرنگوني آن شود و سر سرنشين به عقب شيشه
خودرو برخورد مى كند. مخصوصا اين مساله در مورد خودروهاى بيابانى
متوسط و حقير صدق مى كند زيرا رده سوم اين صندلى ها به نسبت
خودروهاى بيابانى كاملا كبير معمولا به شيشه عقب كم و بيش تر است.

 

تلاش هايى براى آينده

 

احتمالا خودروهايى كه بعدها عرضه مى شوند،
محافظت بيشترى را براى سرنشينان صندلى عقب
به هنگام برخورد ارائه مى كنند؛ خودروهايى
با كيسه هاى هوايى پرده اى كه اجاره ماشين ارزان در تهران  براى سرنشينان
عقب متداول تر است و محققان به تعقيب شيوه
هاى ديگرى هستند لغايت ايمنى سرنشينان عقب را بهبود ببخشند.

يك امكان ديگر براى كمربند هاى ايمنى قابليت باد كردن آن ها
در خودروهاى فورد است. مهندسان يك كيسه هواى حقير تيوب
گسترش داده اند كه از گنجه سينه محافظت مى كند. پريساد
بر اين عقيده است كه اين گونه كمربندها از شكستگى استخوان
و گردن به خصوص در مورد سرنشينان مسن مراقبت مى كند.
اين كيسه هواى سوسيسى شكل در برخورد هاى از جلو و پهلو
به شغل مى رود و مى تواند براى مدت موعد طولانى تر و يا در
موعد واژگونى اتومبيل به صورت باد كرده باقى بماند. بر پايه
عقيده پريساد، احتمالا اين نوع كمربندها كه قابليت باد كردن
دارند در خودروهايى كه بعدها ساخته مى شوند، باره استفاده پيمان مى گيرند.

 

از اواسط دهه 1990 ، صندلى هاى جلو به واسطه
كيسه هاى هوا، طراحى هاى كمربند ايمنى بهتر
در صندلى راننده جلو و موقعيت هاى سرنشين
درمان پيدا كرده اند. اين مطالعه اجاره ارزان خودرو نشانه مى دهد
در حالى كه بزرگ سالان در خودروهاى جديد
تا حدودى در صندلى جلو ايمن هستند،
اگر بچه ها در صندلى كه به طور صحيح مهار شده
و محدود شده باشند پيمان بگيرند بي گمان در صندلى عقب ايمن تر هستند.

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۳۶:۴۴

محاسبه ليتر مصرفي خودرو

 

همانطور كه مي دانيد ميزان مصرف سوخت  اجاره خودرو به عوامل مختلفي
همچون سرعت، شتاب رانندگي، ترافيك، بار و تعداد سرنشينان
، كيفيت سوخت مصرفي، استفاده از كولر،
باد لاستيك و وانگهي وضيعت موتور ارتباط دارد.

يكي از راه هاي اطمينان از سلامت موتور و
اجاره خودرو در تهران  شما، محاسبه سوخت مصرف شده مي باشد.

جهت اطمينان از چگونگي سلامت موتور و خودرو
در مسيرهاي مثل با شرايط يكسان ميزان مصرف
بايستي حدودا يكسان بماند، در صورت افزايش
اين ميزان بايستي سرنوشت هاي مختلفي از اتومبيل بررسي شوند.

بنابراين يكتا از راه هاي اطمينان از سلامت خودرو،
ثبت ميزان مصرف سوخت اجاره ماشين در موعد هاي گوناگون مي باشد.

جهت محاسبه ميزان سوخت مصرفي، كافيست
كه باك خويش را پر نماييد. سپس از سرنوشت
كيلومتر شمار، كيلومتر كنوني خودرو را يادداشت
نماييد. بعد از چند روز كه مجدد منظور پرنمودن
باك را داشتيد، پس از پر نمودن مجدد باك،
ميزان بنزين اضافه شده را يادداشت نماييد.
حال كافيست كيلومتر طي شده فعلي را از
شماره يادداشت شده قبلي كم نماييد كه
با اين پيشه مسافت طي شده بدست خودرو توسط مي آيد.

فرمول محاسبه ميزان مصرف سوخت خودرو

تذكر: مي توانيد كيلومتر طي شده را با صفر
نمودن مسافت سنج كه در رأس كيلومتر آمار
قرار دارد در اثناء پر نمودن باك قبلي نيز محاسبه نماييد.

حال بايستي مقدار ليتر بنزين اضافه شده
به باك را در صد ضرب نموده
و بخش بر مسافت طي شده نماييد.

عدد توسط آمده مصرف اجاره اتومبيل شما
در صد كيلومتر را نمايش مي دهد.

به عنوان مثال فرض كنيد كه شما 42 ليتر
بنزين زده ايد. وانگهي مسافت 485 كيلومتر
را نيز طي نموده ايد. لذا نخست عدد 42
را در صد ضرب نماييد و سپس بر 485 بخش
نماييد و عدد توسط آمده كه 8.6 مي باشد
معرف مصرف شما در صد كيلومتر بوده كه
استانداردي براي مشخص نمودن مصرف
سوخت خودروها مي باشد. اين شماره
را در دفترچه اي كه در داشبورد پيمان داده ايد
به همراه تاريخ يادداشت نماييد الي در آينده
بتوانيد با اعداد توسط آمده بعدي مقايسه نماييد.

توضيحات بيشتر:

هر اتومبيل بسته به نوع موتور و وزن و طراحي،
مصرف سوخت تو شهر و بيرون شهر استاندارد مشخصي دارد.

به عنوان مثال اتومبيل پرايد مصرف سوخت شهري
برابر 8.8 و در جاده، مصرفي برابر 5.6 ليتر در
هر صد كيلومتر دارد كه اين اعداد در مشخصات
فني هر خودرو قيد شده است كه در سايت سازنده نيز قابل نگريستن مي باشد.

مصرف خودرو پرايد از سايت Saipa Corp قابل نگريستن است.

همچنين مصرف سوخت خودرو پژو 206 بر پايه گفته
سازنده به چهره تركيبي 6.4 ليتر و در خارج شهر 5 ليتر در صد كيلومتر مي باش

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۳۴:۱۰

هيونداي سانتاكروز

 

سه سنه از سررسيد رونمايي كانسپت برجسته
قطعات هيونداي سانتاكروز در نمايشگاه بين‌المللي
آمريكاي شمالي مي‌گذرد ولي اين اتومبيل
به اين زودي‌ها وارد نمايندگي‌هاي فروش نخواهد شد.

مديرعامل  لوازم هيونداي موتور آمريكا برايان
اسميت در مصاحبه با موتور ترند گفته است:
ما در ارتباط با اين اتومبيل بسيار گفتگو كرده‌ايم
ولي نسخه توليدي آن سال جاري يا سال آينده وارد بازار نخواهد شد.
بدين ترتيب بردباري عرضه پيكاپ سانتاكروز
در سال 2020 وجود دارد.
فاصله زياد بين رونمايي از نسخه مفهومي
و فرآوري مدل پاياني به خاطر تأخيرها در صدور
چراغ سبز توليد بوده است. مديرعامل اسبق
هيونداي موتور آمريكا يگانه از پيروان توليد سانتاكروز
بود ولي شركت لغايت اواخر سنه 2016 فرآوري اين مدل را پاياني نكرده بود.

پيكاپ مورد بحث ظاهراً پيمان بوده امسال به عنوان مدل سنه 2019 عرضه شود ولي مديرعامل پيشين هيونداي آمريكا چند روز قبل از كريسمس 2016 از شغل خود بركنار شد. اين فرمايش آنسان كه پيداست مايه شد برنامه‌هاي فرآوري سانتاكروز به تأخير بيفتد.

از آنجايي كه زمان زيادي از رونمايي مدل مفهومي ماضي هنوز مشخص نيست كه نسخه توليدي چقدر به مدل مفهومي وفادار خواهد بود. به راستي اطلاعات زيادي از اين نسخه منتشر نشده ولي گفته مي‌شود  لوازم يدكي هيونداي سانتاكروز با پيشرانه ديزلي عرضه نخواهد شد. اين سوژه خيلي سورپرايز كننده نيست ولي كانسپت نمايش داده شده حائز پيشرانه 2 ليتري توربوديزل دوستدار محيط زيستي بود كه توان 190 اسب بخاري و گشتاور 406 نيوتون متري داشت.

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :safaralamo
تاريخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۳۱:۰۱

موتورهاي تركيبي از انژكتور مستقيم و پورت

 

در حال حاضر نيمي  قطعات كيا از گردآور خودروها و تراك‌هاي جديد
در ايالات متحده مجهز به انژكتور سر راست سوخت
يا GDI هستند؛ به اين معنا كه بنزين مستقيماً به تو
محفظه احتراق پاشيده مي‌شود.امّا  ابتكار بعدي موتور
خودروها، وارد كردن سوخت از دو راه مجزاست و برخي
از خودروسازان، هم‌اكنون نيز پيشرانه‌هاي خويش را هر دو
گونه انژكتور سر راست و پورت به اتفاق كرده‌اند. تويوتا اين
تكنولوژي را بيش از يك دهه پيش در يك V-6 با عنوان سيستم
انژكتور D-4S شناسايي كرده‌ است و در حال حاضر، از آن در پ
يشرانه‌هايي چون ۲٫۰ ليتري چهار  لوازم يدكي كيا سيلندر تخت (كه بدست سوبارو
ساخته مي‌شود)، ۳٫۵ ليتري V-6 و ۵٫۰ ليتري V-8 سهم مي‌برد.
ضمن اينكه آئودي نيز از اين فناوري در موتور‌هاي ۳٫۰ ليتري V-6 و ۵٫۲ ليتري V-10 كاربرد مي‌كند.

حكمران كنوني اين گونه تكنولوژي در خودروسازي، فورد با سيستم انژكتور سوخت دوگانه، انژكتور سر راست با خفقان بالا (DI) و انژكتور پورت با خفگي زير (PI) است. فورد اين فناوري را در موتورهاي بنزيني تنفس طبيعي و با القاي اجباري V-6 و V-8 با حجم موتور بين ۲٫۷ لغايت ۵٫۰ ليتر به شغل مي‌برد. وانگهي مدل ۲۰۱۷ از F-150 رپتور پيكاپ و سوپرماشين GT، هر دو از پيشرانه جديد ۳٫۵ ليتري اكوبوست V-6 بهره‌گيري مي‌كنند. مدل پايه F-150 نيز اتكاي زيادي به اين تكنولوژي با استفاده از پيشرانه‌هاي انژكتور دوگانه، از دسته موتور پايه  ۳٫۳ ليتري V-6 و آپشن‌هاي ۲٫۷ و ۳٫۵ ليتري اكوبوست V-6 دارد. موتور جديد ۵٫۰ ليتري V-8 كه پيشرانه مدل ۲۰۱۸ از موستانگ GT را ساختن مي‌دهد، پسينيان پيشرانه‌اي است كه فورد استفاده از اين تكنولوژي را براي آن اعلام كرده است.
اصول كلي

قبل از اينكه به مزاياي همكاري PI و DI بپردازيم، چه بسا بهتر است اندكي مقدمه‌چيني داشته باشيم. برخلاف آنچه در فيلم‌ها به هنگام آتش‌گرفتن ماشين‌ها تماشا مي‌شود، در واقعيت چيزي به نام «انفجار خود به خودي» هستي ندارد؛ چرا كه بنزين مايع، آتش نمي‌گيرد و رساندن سوخت از محل باك به احتراق در درون موتور، يك فرآيند دو مرحله‌اي است.

  

موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ]